Skip to main content

Tematyczną osią całego wydarzenia jest CIĄGŁOŚĆ jako idea i wartość w procesie projektowania oraz rozwoju ludzkiej kreatywności.  

 

Zgodnie z zamysłem kuratorki, Beaty Bochińskiej oraz organizatorów festiwalu ciągłość pozwala na rozwój złożonych współczesnych projektów, które wymagają czasu, wielu partnerów i wysokich kompetencji współtwórców oraz odniesienia do istniejących doświadczeń i wzorców poprzedników.

 

Najciekawsze, najbardziej skomplikowane i złożone, często wieloletnie projekty opierają się na kredycie zaufania, którego wszystkie strony sobie udzielają oraz wymianie doświadczeń, które są możliwe w ramach kontynuacji wspólnych projektów. Prosta relacja klient – dostawca zostaje często zastąpiona relacjami partnerskimi i chęcią osiągnięcia wspólnego celu, w którego sens wierzą wszystkie strony.

 

Tego typu podejście dla pokolenia Z, które dzisiaj kształtuje nasze otoczenie, jest najbardziej atrakcyjnym modelem współpracy, który pozwala na rozwój wszystkich uczestników projektów oraz osiągania wyników gwarantujących ponadczasowe efekty w odróżnieniu od jednorazowych i efemerycznych produktów czy usług. Z tego powodu podejście oparte o ideę ciągłości stało się interesujące dla organizatorów w kontekście festiwalu poświęconego projektowaniu.

 

Upowszechnianie wartości, jaką jest CIĄGŁOŚĆ, przewija się w propozycji programu Bydgoskich Dni Projektowych 2023

 

Wartością działań festiwalowych Bydgoskich Dni Projektowych jest kontynuacja wydarzeń z poprzedniej edycji festiwalu oraz wskazywanie potencjału działań partnerskich i czerpania z doświadczeń poprzedników w procesach projektowych.

 

Takie podejście pozwala na promowanie wartości projektowania wśród mieszkańców, którzy sami angażują się w działania okołofestiwalowe, przez co mają poczucie sprawczości oraz poznają sens współpracy z projektantami i korzystania z ich efektów.

 

Kontynuacja konkretnych tematów i wyników działań z poprzedniej edycji pozwala na rozwinięcie, podtrzymanie i w końcu ugruntowanie przekazu, na którym zależy organizatorom, czyli pokazanie wagi kreatywności dla funkcjonowania miasta i wpływu na dobrostan mieszkańców.

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na nasz newsletter

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną TUTAJ.